Archive for August 2019

100% fornybar energi til produksjonsanlegget på Åndalsnes

– Å velge vannkraft til vårt produksjonsanlegg, er en del av vårt miljøarbeid som skal bidra til at vi reduserer vår miljøpåvirkning. Vannkraften produseres dessuten lokalt her i Romsdalen. En ren, stabil og fleksibel energikilde som gjør at vi velger 100% lokalprodusert og fornybar energi til vårt produksjonsanlegg, forteller Kurt Arild Dahle, markedsjef hos Wonderland på Åndalsnes.

Visste du at:

  • Vannkraft forurenser ikke luften og kan vise til de laveste utslippene av drivhusgasser av alle energiteknologier.
  • 99% av all kraftproduksjon i Norge kommer fra vannkraft.
  • 50% av Europas vannkraftmagasinkapasitet ligger i Norge.
  • Norge har en fornybar energiandel på 106%, sammenlignet med flere andre land i Europa som har en fornybar energiandel på 13-37%.

Kilde: Statkraft.no