Archive for January 2018

Slik liker vi å sove

Den store nordiske soveundersøkelsen fra 2013, der nesten 1600 personer fra Norge, Sverige og Danmark ble intervjuet om søvn og søvnvaner, viser nesten samme tall og tendens hos våre nordiske naboer.

Viktig med en god seng

Soveundersøkelsen fra 2013 viser også at godt over 90 prosent både i Norge, Sverige og Danmark mener at en god seng er «meget viktig» eller «ganske viktig» for å oppnå god søvn. I Norge mener 64 prosent at dette er meget viktig, og 29 prosent at det er ganske viktig. Bare sju prosent av oss mener at dette er «mindre viktig» eller «ikke viktig i det hele tatt».

Wonderland_light-3

Populære sovestillinger

En britisk soveundersøkelse fra noen år tilbake lister opp de seks mest populære sovestillingene, og de viser omtrent det samme bildet som i de nordiske landene. Fosterstillingen er den desidert mest utbredte (41 %).

Å sovne inn på siden med strak kropp og begge armene ned langs siden, som i den britiske undersøkelsen kalles «Tømmerstokken», foretrekkes av 15 prosent.

13 prosent foretrekker å ligge på siden med begge armene strukket ut fra kroppen. Åtte prosent i den britiske undersøkelsen liker sovne på ryggen med armene ned langs siden, og bare sju prosent av britene foretrekker å sovne på magen.

I Norge, Sverige og Danmark er det 13-14 prosent som foretrekker å sovne på magen, viser tallene fra Den store nordiske soveundersøkelsen fra 2013.