Archive for July 2015

Å gå i søvne går i arv

Den kanadiske studien er gjennomført blant rundt 1900 barn i født i 1997 og 1998, og viser at hos barn der begge foreldrene selv gikk i søvne som barn så utviklet 60 prosent av barna deres såkalt søvngjengeri.

Ingen er fortsatt helt sikre på hva som er årsaken til at tre-fire prosent av alle barn går i søvne regelmessig. Men nå viser det seg altså at arv spiller en viktig rolle, i følge den kanadiske studien.

Arvelig søvngjengeri

Studien viser at sammenhengen mellom barn som går i søvne og foreldre som tidligere hadde gått i søvne var påfallende. 47,4 prosent av barna der èn av foreldrene var søvngjenger utviklet selv søvngjengeri, mens hele 61,5 prosent av barna der begge foreldrene var søvngjengere som barn utviklet den samme søvnforstyrrelsen.

Dette er nesten tre ganger så mange som blant barna uten «søvngående» foreldre, der bare 22,5 prosent utviklet den samme søvnforstyrrelsen.

Wonderland_light-9

Vokser det av seg i tenårene

Tre-fire prosent av alle barn går i søvne regelmessig, men de fleste vokser det av seg før de blir 15, skriver Forskning.no i sin referanse til den kanadiske studien.